Activitats de la matèria de Física de 1r de Batxillerat. Unitat 2 :Cinemàtica