Aquesta activitat/prova serveix per avaluar els coneixements de l' AFI, l'aplicació d'aquest i els trets distintius dels fonemes estudiats.