Curs de formació per a mestres i professors que volen fer canvis en la seva tasca docents.