Informació sobre l'estructura formal del treball de recerca i d'altres aspectes d'interès.