MATEMÀTIQUES DE 1r D'ESO

Aquest curs moodle vol ser un acompanyament i un ajut per als alumnes de matemàtiques de 1r d'ESO.Hi trobareu un recull de material de suport de les classes i d'activitats diverses.

còmic mates