Aquest projecte ha estat realitzat en el marc del curs de formació telemàtica "D-204-Ús i dinamització de Moodle" del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya durant el curs 2009-2010.

Aquesta unitat didàctica inclou un recull d'activitats i recursos de reforç i ampliació per a alumnes de 2n nivell d'anglès d'EOI. Es treballen les cinc competències: CE, EE, CO, EO i UL.

El tema central és la biografia personal, a través de la qual es treballa el past simple i el present perfect i es repassen les formes per donar consell pròpies d’aquest nivell: segon condicional i should. D’altra banda, també es recullen activitats culturals perquè els alumnes coneguin Londres i decideixin què els agradaria visitar d’aquesta ciutat.

L’estudi dels phrasal verbs en anglès sempre presenta nombroses dificultats. Donat que s’introdueixen al segon nivell, s’ha creat un glossari per tal d’ajudar als alumnes a familiaritzar-se amb aquestes construccions verbals mentre construeixen el seu propi “diccionari”.

Pel que fa al portfolio, aquesta unitat inclou un full de seguiment per què els alumnes treballin la comprensió oral de manera individual.

Finalment, m'agradaria afegir que la unitat didàctica s'ha creat a partir de les tasques que es demanaven en el curs i està subjecte a canvis.

Autor/a: Vanesa Campillejo
Llicència ús: Creative Commons: Reconeixement – NoComercial – CompartirIgual (by-nc-sa)