Activitats de reforç i d' ampliació de les matèries de primer curs.