El curs conté un PowerPoint on s'explica gràficament com dibuixar angles múltiples de 15º usant només escaire, cartabó o regle i compàs.

Els angles explicats van des de 0º a 180º, però l'alumne ha de ser capaç de deduir per ell mateix com pot dibuixar tots els angles múltiples de 15º entre els 0º i els 360º amb aquests procediments.