Matemàtiques de 5è Tema 1 SISTEMES DE NUMERACIÓ

En la primera unitat del cinquè curs d’Educació primària de Matemàtiques s’estudia el sistema de numeració decimal i es treballen la lectura, l’escriptura, la descomposició i la comparació de nombres de fins a nou xifres. També es practica la lectura i l’escriptura de nombres fent servir els símbols de la numeració romana i les quatre regles de formació d’aquesta. Al final de la unitat es treballa la cerca de dades en un text per resoldre diferents problemes.