Activitat corresponent a la Unitat 3 sobre l'estudi de l'espai i el volum. Treball de les formes planes i l'espai mitjançant la superposició, dimensions d'objectes, degradat,etc.