Coneixement de les principals eines de l'aula de tecnologia, i les operacions bàsiques que s´hi poden realitzar amb elles