Prova de competències bàsiques utilitzant les TIC.