En aquest curs moodle trobareu tot el material teòric de suport per a seguir la matèria de Ciències per al món contemporani. Aquesta es divideix en cinc blocs temàtics que anirem desenvolupant al llarg del curs. La durada i aprofundiment sobre cada un dels blocs dependrà de l'interès i la curiositat que mostreu els alumnes per cada temàtica. En cada un dels blocs hi ha activitats proposades que caldrà anar fent individualment o en grup.