Activitats, apunts i altres dades d'interés de la matèria d'EDUCACIÓ EN VALORS I CULTURA RELIGIOSA de segon curs de cicle superior.