Textos de tipologia diferent per treballar i practicar la comprensió oral en llengua  catalana.