INTRODUIR ALS/LES ALUMNES EN EL MÓN DE LA FILOSOFIA