Recursos i activitats d'avaluació de l'àrea del Coneixement del Medi Natural i Social de 4t curs de primària