Micrografia electrònica d'una cèl·lula eucariota.

En aquest curs aprofundirem sobre l'estructura i la funció d'alguns dels orgànuls cel·lulars. Veurem que la cèl·lula és una fàbrica microscòpica dirigida pel nucli, on els mitocondris i cloroplasts són les fonts energètiques, el sistema endomemranós el departament de producció, magatzem i transport i la membrana pàsmàtica l'encarregada de les relacions externes.