estudiem els diferents angles que formen les busques d'un rellotge