Curs fàcil i molt pràctic per conèixer aquest entorn i aprofitar les seves possibilitats a la nostra tasca docent.Trobareu tutorials en pdf i exemples de recursos