Aquest curs ofereix guies de les lectures prescriptives de la matèria de llengua catalana de Batxillerat

Aproximació a la matèria de literatura que s'imparteix a 1r de BTL