Aqui tenim un esquema dels tipus de text més habituals.