Espai reservat per a recollir treballs realitzats pels alumnes. L'objectiu és treballar les produccions escrites i l'expressió oral d'una manera més lúdica i engrescadora