Recursos informàtics, instal·lació Jclic, llista d'activitats Jclic,...

Activitats de reforç i d' ampliació de les matèries de primer curs.
Coneixement de les principals eines de l'aula de tecnologia, i les operacions bàsiques que s´hi poden realitzar amb elles