Informació sobre l'estructura formal del treball de recerca i d'altres aspectes d'interès.

Activitats de repàs dels continguts de 4 ESO.