Matemàtiques de 5è Tema 1 SISTEMES DE NUMERACIÓ

En la primera unitat del cinquè curs d’Educació primària de Matemàtiques s’estudia el sistema de numeració decimal i es treballen la lectura, l’escriptura, la descomposició i la comparació de nombres de fins a nou xifres. També es practica la lectura i l’escriptura de nombres fent servir els símbols de la numeració romana i les quatre regles de formació d’aquesta. Al final de la unitat es treballa la cerca de dades en un text per resoldre diferents problemes.

Prova de competències bàsiques utilitzant les TIC.

Proves de Competències Bàsiques de matemàtiques del cicle inicial.

Proves de Competències Bàsiques

Competències bàsiques Cicle Superior
Escriviu un paràgraf breu i explicatiu sobre el curs